ભાષા બદલો

Product Image (03)

ડેનફોસ વીએફડી

કિંમત: ઇન્ર/પીસ
  • ડિલિવરી સમય: અઠવાડિયું
  • પુરવઠાની ક્ષમતા:
Product Image (01)

કિંમત: ઇન્ર

Specification/Additional Details Brand Danfoss Model Name/Number NXL Series Input Voltage 380-500 V Input Phase 3 - Phase Input Frequency 50 to 60 Hz Motor RPM 2880 RPM,1440 RPM,960

X


Back to top