ભાષા બદલો

Product Image (-3)

કિંમત: ઇન્ર

Product Specification Input Frequency (Hz) 50 Hertz (HZ) Weight 2.5 Kilograms (kg) Color Black Voltage (V) 415V Dimension 10X15X20 mm Product Description Description: It offers features include high-performance bipolar PID with correcting functions, Motor speed search function, built-in simple PLC function, 16 multispeed etc.

Product Image (41)

ચલ આવર્તન મોટર ડ્રાઇવ

કિંમત: ઇન્ર/પીસ
  • પુરવઠાની ક્ષમતા:
  • ડિલિવરી સમય: દિવસો
  • ઉત્પાદનનો પ્રકાર:L&T CX2000
  • આવર્તન (મેગાહર્ટઝ): હર્ટ્ઝની (હર્ટ્ઝ)
  • રક્ષણ:IP20
  • રેટેડ વોલ્ટેજ: વોલ્ટ (5)
X


Back to top