ભાષા બદલો
KCS VFD-M AC DRIVE

KCS VFD-M AC DRIVE

ઉત્પાદન વિગતો:

X

કિંમત અને જથ્થો

  • 01

વેપાર માહિતી

ઉત્પાદન વિગતો

Product Specification

Output Power 0 to input voltage
Brand KCS
Output Current up to 18 Amp.
Model Name/Number VFD-M
Motor Power up to 7.5KW
Input Voltage 230V & 415V
Input Phase 3 - Phase
Usage/Application Industrial
Speed RPM
Input Frequency 50 Hz
Frequency 400 Hz
Start Up Torque 150%
Power up to 10 HP
Ambient Temp. 45
Installation Type Industrial
Acceleration Time 65000S
Warranty 1 Year
EMC NO
Overload Capacity 150 % for 60 Sec.
Enclosure Rating IP20
Communication Ports RS485
Digital Control Yes
Country of Origin Made in India
Minimum Order Quantity 1 પીસ

Product Description

              KCS-VFD-M Mini Size SVC Frequency Inverter

         (0.4kw-2.2kw 220V Single PHASE 0.4KW-7.5KW 380V 3 PHASE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Main features

 


1.       16-bit microprocessor controlled PWM output

2.       Automatic torque boost & slip compensation

3.       Output frequency 0.1400Hz

4.       8-step speed control & 7-step process control

5.       Low-noise carrier frequency up to 15kHz

6.       2 accel./decel. times & S-curve

7.       Process follower 0-10VDC, 420mA

8.       Communication interface RS-485 (Baud rate 38400)
9.       Energy saving & automatic voltage regulation

10.    Adjustable V/F curve & Simple vector control

11.    Automatic adjustment of accel./decel. Times

12.    PID feedback control

13.    Simple position function

14.    0 Speed Holding function

15.    Sleep I Revival function build-in

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

KCS AC Drive માં અન્ય ઉત્પાદનોBack to top