ભાષા બદલો
l T FX2000 AC Drives

l T FX2000 AC Drives

ઉત્પાદન વિગતો:

X

કિંમત અને જથ્થો

  • 01

ઉત્પાદન વિગતો

Product Specification

Model Name/Number FX2000 Series
Motor Power 0.75 kW to 450 kW
Input Voltage 415 V
Input Phase 3 - Phase
Brand L&T
Display Digital
IP Rating IP21
Starting Torque 250% at 0Hz for Closed Loop

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

L&T AC Drives માં અન્ય ઉત્પાદનોBack to top