ભાષા બદલો
MD310 Inovance AC Drive

MD310 Inovance AC Drive

ઉત્પાદન વિગતો:

X

એમડી 310 ઇનોનન્સ સી કિંમત અને જથ્થો

  • એકમ/એકમો
  • એકમ/એકમો
  • 1

એમડી 310 ઇનોનન્સ સી વેપાર માહિતી

  • દિવસ દીઠ
  • અઠવાડિયું

ઉત્પાદન વિગતો

Brand

Inovance

Model Name/Number

MD310 Series

Motor Power

0.4 kW to 18.5 kW

Input Voltage

380-480 V

Input Phase

3 - Phase

Cooling Method

Fan

Display

Digital

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Inovance Ac Drives માં અન્ય ઉત્પાદનોBack to top